Expanding and Promoting Modern Agricultural practices

Expanding and Promoting Modern Agricultural practices

नपाल एग्रो लाईभ लाईभ प्रा.लि.ले आधुनिक कृषि प्रबिधिहरुको बिस्तार र प्रवद्धन मात्र होइन दक्ष प्राबिधिकहरुको ज्ञान र शिपको भरपुर उपयोग गर्दै, बिभिन्न संघ संस्था, सरकारी निकाय, कृषि सहकारी, कृषक समुह तथा कृषकहरुलाई आधुनिक कृषि प्रबिधि र कृषि उत्पादन संम्बन्धि कृषकहरुको घर घरमा गई प्राबिधिक सहयोग गर्दै आइरहेको छ। यहॉंहरुपनि हामिसंग जोडिन चाहानुहुन्छ भने संम्पर्क नं ०१-५५७०१५८ ललितपुर ०७८-५०२५५४ नवलपुर, गैडाकोट मोबाईल: ९८५१०१५८०५

Nepal Agro Live Pvt. Ltd. is not only expanding and promoting modern agricultural practices but also utilizing the knowledge and skills of skilled technicians, various associations, government agencies, agricultural cooperatives, farmer groups and farmers in the house of farmers regarding modern agricultural practices and agricultural products. He has been providing technical assistance. If you also want to connect with us,
contact number
Lalitpur : 01-5570158 
Navalpur, Gadkot Mobile: 078-502554,9851015805