Promoting Modern Agricultural Practices

Promoting Modern Agricultural Practices

Nepal Agro Live Pvt is providing modern  agricultural technology promotion ,technical service,consulting service and are providing job to the unemployed people around there.

नेपाल एग्रो लाईभ प्रा लि ले आधुनिक कृषि प्रबिधि प्रवर्द्धन, प्राबिधिक सेवा, परामर्श सेवा दिनु त छदैछ त्यसको अलावा बेरोजगार महिला दिदी बहिनी तथा पुरुषहरुलाई रोजगारी प्रधान गर्दै आईरहेको छ।