Providing knowledge to the farmers of Bardaghat

Providing knowledge to the farmers of Bardaghat

साना किसान सहकारी बर्दघाटकाे २०% अनुदान तथा नेपाल एग्रो लाईभ प्रा.लिको प्रबिधि तथा प्राबिधिक सहयोगको कार्यक्रममा बर्दघाट न.पा. पालडाँडाका कृषकहरुलाई नेपाल एग्रो लाईभ प्रा.लि.का प्राबिधिकहरुले प्राबिधिक ज्ञान दिदै!

providing knowedge to the farmers of  paldada,bardaghat  by sanakisan sahakari 20% grant with nepal agro pvt.ltd