Informing about latest agricultural practices in agricultural research

Informing about latest agricultural practices in agricultural research

Nepal Agro Live Pvt. Ltd Informing the staff of NGOs from Rukum, Kailali and Bardiya districts about their latest agricultural practices in their agricultural research.

(नेपाल एग्रो लाईभ प्रा.लि.ले रुकुम, कैलालि र बर्दिया जिल्लाहरूबाट आयका गैर सरकारी संस्थाका कर्मचारीहरुलाई आफ्नै कृषि अनुस्न्धान फर्ममा आधुनिक कृषि प्रबिधिहरू टनेलमा गाेलभेडा खेती, काक्रा करेला खेती, आधुनिक नर्सरी प्रबिधि, थोपा सिंचाई, स्प्रिडलर सिंचाई,मिस्ट सिंचाई, आकासे पानि संकलन टंकी तथा अन्य कृषि प्रबिधिहरु संमबन्धि जानकारी गराउदै।।।)